Groei werkgelegenheid

Tabel 11 geeft een verduidelijking van de typen luchtvaart gerelateerde arbeidsorganisaties die de afgelopen tien jaar de meeste groei hebben laten zien op de luchthaven Schiphol.

Bedrijfsactiviteit200220072012Toename 2002-2012
Beveiligingsbedrijven2.2423.9534.3402.098
Hotels en/of restauraties1.6402.4602.9341.294
Diverse dienstverleners aan passagiers en bezoekers1.5042.5572.5571.053
Overheidsinstellingen2.4113.0323.4511.040
Overige luchtvaart(gerelateerde) organisaties46.74046.89546.189-551
Totaal aantal werknemers luchthaven Schiphol54.53758.89759.4714.934
Tabel 11: typen luchtvaart-gerelateerde arbeidsorganisaties gevestigd op de luchthaven Schiphol, met de grootste werkgelegenheidsgroei in 2002-2012. Bron: Regioplan. Bewerking: Programmabureau Luchtvaart.

De tabel laat zien dat de groei in de luchtvaart zich de afgelopen primair heeft voorgedaan bij beveiligings­bedrijven op de luchthaven Schiphol (94% groei 2012 ten opzichte van 2002) en controlerende overheidsinstellingen (43%). Dit laat zich verklaren door de introductie en bijstelling van (inter)nationale beveiligingsmaatregelen.

Tot slot heeft groei zich ook gemanifesteerd bij de servicedienstverlening aan passagiers en bezoekers. Het aantal werknemers groeide bij hotels en restauraties op de luchthaven Schiphol met 79% en bij overige dienstverleners met 70%. Deze groei is vooral te verklaren door de passagiersgroei van 41.982.755 (CBS: 2002) naar 55.653.320 (CBS: 2012) in combinatie met een toegenomen gebruik van dienstverlening door passagiers en bezoekers.