Trajecten voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

De beoogde vitaliteitsprogramma’s zullen zich in eerste aanleg richten op bewustwording m.b.t. leefstijl, persoonlijke vitaliteit/ effectiviteit en inzetbaarheid op langere termijn waardoor medewerkers zelf in beweging komen en verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling en inzetbaarheid. Medewerkers hebben de keuze en mogelijkheid om deel te nemen aan een breed scala aan activiteiten ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Daarbij wordt onder meer gedacht aan de volgende activiteiten:

  • Bewustwordingstraining
  • Gezondheidschecks, workshops, sportprogramma’s
  • Inzet coaches bij (oudere) werknemer om beter inzetbaar te houden
  • Leefstijlprogramma Fit & Food
  • Onderzoek en advies Duurzame inzetbaarheid
  • Persoonlijk actieplan opstellen in gesprek met coach
  • Vrijwillig periodiek gezondheidsonderzoek
  • Workshop Omgaan met wisselende werktijden
  • Workshop Slapen in balans
  • Workshop Werk & privé in balans

Deelname aan de bovenstaande activiteiten is altijd op vrijwillige basis. Het (top)management zal een aangepast programma krijgen waardoor ze zelf bewust worden van hun vitaliteit en voorts de begeleiding en aansturing van hun eigen medewerkers op het gebied van vitaliteit beter kunnen toepassen.

Doel

Het programma moet voor de medewerkers leiden tot verhoogde onafhankelijkheid, productiviteit, creativiteit, flexibiliteit, ontwikkeling/employability, workability, grotere betrokkenheid, meer inspiratie en betere kwaliteit, en voor de organisaties tot een betere bijdrage aan de gewenste bedrijfscultuur, een betere werksfeer en verbetering van samenwerking en communicatie. Resultaten kunnen verder zijn: een verbeterd imago op arbeidsmarkt, een verbeterde uitstraling als duurzaam en verantwoordelijk bedrijf, gastvrijheid, kwaliteit en kwantiteit van omzet en diensten, financiele voordelen, een lager verzuim en minder instroom in WIA/WGA.