Tekorten aan nieuwe medewerkers

De luchtvaartsector heeft te kampen met groeiende tekorten aan nieuwe medewerkers, met name in beveiliging en dienstverlening. Verder zijn in het vliegtuigonderhoud en productie allerlei nieuwe technologieën in opkomst. De sector ziet hiaten tussen de kennis en vaardigheden die scholieren bij hun opleiding ontwikkelen en wat in de praktijk van hen wordt gevraagd. Het onderwijs heeft moeite aansluiting te vinden bij het bedrijfsleven om stage/praktijkplaatsen te verwerven en (technische) vaardigheden aan te leren. Om de kloof te dichten dienen onderwijs en ondernemingen nauwer samen te werken en bedrijfs- en opleidingsprogramma’s op elkaar af te stemmen.

De huidige trainings- en onderwijsprogramma’s sluiten niet aan bij de veranderende arbeidsmarkt en bij de praktijkbehoeften en nieuwe technologieën in de luchtvaart. Dit is een knelpunt dat al jaren speelt. Binnen het reguliere onderwijs zijn inmiddels maatwerk­programma’s ontwikkeld. Echter, voor de grote veranderingen van de arbeidsmarkt luchtvaart in de komende jaren (sterke vergrijzing en versnelde opkomst van allerlei nieuwe technologieën), is een vergaande aanpak van belang in de vorm van nieuwe, innovatieve leerwerktrajecten.

Om te komen tot innovatie in leerwerktrajecten zijn op korte termijn extra inspanningen en de daarbij behorende middelen nodig. Wanneer de programma’s zijn ontwikkeld en geïmplementeerd en geëvalueerd, zullen zij vervolgens integraal deel uit dienen te maken van het reguliere onderwijsaanbod of van het aanbod Trainen/Opleiden dat wordt aangeboden aan medewerkers werkzaam in de luchtvaart.

Meer lezen ...

De maatregel uit het plan van aanpak: versterking arbeidsmarkt middels innovatieve leerwerkprogramma’s