Tekort aan leerwerkbanen

Met name in de beveiliging, de dienstverlening aan passagiers en in de techniek loopt de luchtvaart tegen tekorten aan. In de eerste projectperiode (16 augustus 2013 t/m 15 augustus 2015) gaat het bij de deelnemende bedrijven aan het Sectorplan om 448 beveiligers, 192 dienstverlening aan passagiers en reizigers, 42 vliegtuigtechnici en 11 medewerkers luchtvaartlogistiek en overige medewerkers. In de tweede projectperiode (16 februari 2015 t/m 15 februari 2017) gaat het om 56 beveiligers, 148 dienstverlening aan passagiers en reizigers, 42 (vliegtuig)technici en 11 medewerkers luchtvaartlogistiek en overige medewerkers.

Er moeten nieuwe medewerkers worden opgeleid om te voorzien in de arbeidsbehoefte. Specifiek ten aanzien van de instroom in de beveiliging en de dienstverlening aan passagiers is de uitdaging is om personeel te vinden dat voldoet aan de eisen die AIVD aan hen stelt. Daarnaast stellen veel bedrijven een eis aan de maximale reistijd tot de woonplaats. De verwachting is dat het invullen van vacatures steeds moeilijker wordt als de Nederlandse economie weer zal gaan aantrekken.

De maatregel uit het plan van aanpak: creëren van leerwerkbanen, zorgen voor instroom jongeren