Toenemende schuldenproblematiek

Het aantal medewerkers dat loonbeslag ondergaat neemt steeds meer toe. Door toenemende schuldenproblematiek zijn medewerkers sneller chantabel, en dat beïnvloedt de algehele werksituatie negatief. Bij het ontstaan van een te hoge schuldenpositie tijdens het dienstverband voor een functie waar een verklaring van geen bezwaar voorwaarde voor is, zal de medewerker zijn functie verliezen.

De maatregel uit het plan van aanpak: begeleiding schuldhulpverlening en coaching