Belemmering inzetbaarheid ouder grondpersoneel

De luchtvaartsector heeft sterker te kampen met vergrijzing dan veel andere sectoren. De gemiddelde leeftijd van medewerkers ligt ruim vier jaar hoger dan het landelijk gemiddelde. Een relatief hoog percentage van de oudere medewerkers voert fysiek zware taken uit, met name in de beveiliging, logistiek en dienstverlening. Een aantal medewerkers is beperkter inzetbaar doordat hun conditie niet meer aansluit bij de eisen van het werk.

Daarnaast is in diverse cao’s vastgelegd dat medewerkers boven een bepaalde leeftijd op verzoek kunnen worden ontheven van nachtdiensten. Daardoor kunnen zij langer doorwerken, maar ontstaat er extra druk op de nachtbezetting. Doorstroommogelijkheden voor deze senior doelgroep zijn beperkt. Vaak beschikken zij over een beperkte vooropleiding en zijn zij niet gediplomeerd.

De maatregel uit het plan van aanpak: certificering van vakmanschap en bijscholing