Verwachte groei werkgelegenheid Nederlandse luchthavens 2013 – 2018

Tabel 14 toont de historische ontwikkeling van de vliegtuigbewegingen op Schiphol en op Eindhoven / Lelystad. Tevens geeft de tabel een extrapolatie van de vliegtuigbewegingen op grond van de omvang van het aantal vliegtuigbewegingen in 2020, zoals geprojecteerd in de Luchtvaartnota uit 2009 en de actualisatie daarvan uit 2011.

jaarVliegtuig- bewegingen SchipholGroei
Schiphol
Vliegtuig- bewegingen Eindhoven en LelystadGroei
Eindhoven en Lelystad
2009391.265-8,65%14.837-7,22%
2010386.316-1,26%17.35319,96
2011420.2458,78%21.04321,26%
2012423.4050,75%23.80213,11%
2013425.5650,51%25.9238,91%
2014432.3741,60%28.51510,00%
2015439.2921,60%31.36710,00%
2016446.3211,60%34.50410,00%
2017453.4621,60%37.95410,00%
2018460.7171,60%41.74910,00%
2019468.0891,60%45.92410,00%
2020475.5781,60%50.51710,00%
Tabel 14 toont de historische ontwikkeling (tot 2014) van de vliegtuigbewegingen op Schiphol en op Eindhoven / Lelystad. Tevens geeft de tabel een extrapolatie (vanaf 2014) van de vliegtuigbewegingen op grond van de omvang van het aantal vliegtuigbewegingen in 2020, zoals geprojecteerd in de Luchtvaartnota uit 2009 en de actualisatie daarvan uit 2011.

De tabel laat zien dat over de jaren 2009 tot en met 2013 als geheel een gemiddelde jaarlijkse, nominale groei in vliegtuigbewegingen tot stand is gekomen van 1,8% op Amsterdam Airport Schiphol en van 14,9% op Eindhoven Airport in combinatie met Lelystad Airport. In het kader van deze arbeidsmarktanalyse is evenwel de historische groei vanuit de projectie van de Alders-analyse aangehouden: 1,6% per jaar.

Uitgaande van de historische, lineaire relatie tussen het aantal vliegtuigbewegingen en het aantal daaraan gerelateerde werkzame personen is een prognose te maken van de toename in werkgelegen­heid tot 2018 zoals tabel 15 laat zien:

Jaaraantal vliegtuigbewegingen Schipholwerkgelegenheid Schipholaantal vliegtuigbewegingen Eindhoven en Lelystadwerkgelegenheid Eindhoven en Lelystad
2013425.56559.27725.9233.611
2018 (prognose)460.71764.17341.7495.815
Groei 2013-20188,26%8,26%61,05%61,05%
Toename 2013-201835.1524.89615.8262.204
Tabel 15: Groeiprognose luchtvaart. Bronnen: CBS, Commissie Alders. Bewerking: Programmabureau Luchtvaart BV.

Op grond van de tabel valt te verwachten dat het aantal werkzame personen op de drie genoemde luchthavens in 2018 zal uitkomen op 69.988 werknemers, hetgeen neerkomt op 7.100 additionele werknemers (11,3%) ten opzichte van 2013 (62.888 werknemers), met nog eens 300 additionele werknemers (4,3%) in de aangrenzende gebieden. Voor 2013-2018 wordt bij de luchthavens Groningen Airport Eelde, Maastricht Aachen Airport en Rotterdam-the Hague Airport verondersteld dat het aantal vliegtuigbewegingen en de daaraan gerelateerde werkgelegenheid gelijk blijft.

Meer lezen ...