Mobiliteit en van-werk-naar-werkprogramma’s

Opzet en uitvoering van een selectie en begeleidingssystematiek om medewerkers te begeleiden naar hun nieuwe arbeidsomgeving. Dit creëert ruimte binnen het bedrijf waardoor medewerkers weer kunnen doorstromen. Naast de begeleiding van de medewerkers, is het erg belangrijk om de trajecten zo te organiseren dat het ook voorbeelden zijn voor de rest van de sector en meehelpt om vertrouwen op te bouwen tussen partijen en medewerkers.

  • Assessments en loopbaancoaching
  • Communicatie over intersectorale mobiliteit
  • Personeelsuitwisseling
  • Sollicitatietrainingen
  • Transfer- en mobiliteitscentra voor medewerkers naar ander werk

Er zal een selectie en matchingsprocedure zijn om geschikte kandidaten op geschikte/beschikbare posities te krijgen. Daarnaast wordt ingezet op het begeleiden van het plaatsingsproces, waarbij extra aandacht zal zijn voor het oplossen van knelpunten om de plaatsing tot een succes te maken (deze lessen vormen tevens de basis voor aanpassingen in deze maatregel en zijn een onderzoeksactiviteit). Tot slot zal de geplaatste medewerker in de eerste fase extern begeleid worden. Enerzijds om de kandidaat zo goed mogelijk te laten aarden, anderzijds om de kritische succesfactoren te onderzoeken.

Doel

Het op ondernemingsniveau op gang brengen van (inter)sectorale mobiliteit door het creëren van goede voorbeelden. Binnen 1 jaar moet 20% van de medewerkers herplaatst zijn, binnen twee jaar 40%. De maatregel moet ook leiden tot een overzicht van lessons-learned en kritische succesfactoren.

Van de 60% medewerkers die niet binnen twee jaar van baan verwisselt is de arbeidsmarktpositie versterkt doordat zij zich inhoudelijk ontwikkeld hebben, alleen heeft dat binnen twee jaar nog niet geresulteerd in een andere functie of baan. De ervaring leert dat een succespercentage van 40% voldoende is voor werkgevers en werknemers om vertrouwen te blijven houden in interne mobiliteit, temeer daar onze ervaring is dat de resterende 60% (die niet van baan verwisselt) toch positief is over de verworven competentie en verkregen begeleiding.