Experiment: Intersectorale mobiliteit – bewegen in luchtvaart

De maatregel betreft het opzetten en uitvoeren/ ondersteunen van uitwisselingstrajecten tussen verschillende bedrijven, divisies en sectoren in de luchtvaart.

Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat mobiliteitsprojecten en uitwisselingstrajecten tussen bedrijven en bedrijfsonderdelen een enigszins negatief imago kennen. Ook is er vaak koudwatervrees bij de werkgever, de werknemer en toekomstige collega’s.

Om vertrouwen te creëren is van belang dat de deelnemer vanuit veiligheid/zekerheid kan meedoen (arbeidsvoorwaarden) en dat de betreffende afdeling verzekerd is van een goede kandidaat. Ook is van belang om te onderkennen dat werknemers graag op de luchthaven werken en houden van de dynamiek, maar dat dit niet betekent dat ze steeds bij één werkgever blijven.

De maatregel omvat het opzetten en begeleiden van een aantal experimenten om deze intersectorale (tijdelijke) mobiliteit op gang te brengen met als resultaat: best practices, gedragenheid binnen de betrokken bedrijven en om ambassadeurs binnen de doelgroep te creëren. Experimenten zijn Be-Linked, Amsterdam IT-circle en Beyond Blue om uitwisseling tussen sectoren, divisies en bedrijven (tijdelijk en mogelijk permanent) tot stand te brengen.

Doel

  • Mobiliteit (tijdelijk) op gang brengen tussen sectoren en tussen bedrijven, nu de mogelijkheden binnen de bedrijven beperkt zijn.
  • Inzetbaarheid van werknemers verhogen en het potentieel van medewerkers beter benutten door uiteindelijk doorstroming tussen bedrijven tot stand te brengen.
  • Kennis en kunde voor de luchtvaart behouden.