Weinig mobiliteit tussen sectoren

Intersectorale mobiliteit blijkt een groot knelpunt onder meer omdat tussen sectoren verschillende arbeidsmarktkarakteristieken van toepassing zijn. Voor iedere medewerker is het wenselijk dat zij van tijd tot tijd van functie veranderen om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Maar een overstap naar een ander bedrijf blijkt moeilijk tot stand te komen, mede vanwege weerstand en wantrouwen tussen organisaties, hechte sociale teamstructuren, het opgeven van zekerheid en sterke collegialiteit.

Daarnaast spelen ook imagoproblemen bij mobiliteitsprogramma’s, die vaak zijn opgebouwd vanuit re-integratie en niet vanuit gezonde doorstroming. Het knelpunt rondom intersectorale mobiliteit is groot in de luchtvaart, juist omdat er tussen sectoren grote schommelingen zijn in vraag en aanbod.

De maatregel uit het plan van aanpak: Experiment intersectorale mobiliteit – bewegen in de luchtvaart