Uitdagingen arbeidsmarkt luchtvaart

Voor de toekomst ziet de Nederlandse luchtvaart een aantal uitdagingen. Zo tekent zich een groot tekort aan vakkrachten af, onder meer in de techniek. Naar verwachting blijft de werkgelegenheid uit het luchtverkeer de komende jaren gestaag doorgroeien. Dit vraagt om nieuwe instroom, zeker als de economie aantrekt en de groei van het luchtverkeer verder toeneemt. De sterke vergrijzing in de luchtvaart brengt een almaar grotere afstand teweeg tot de uiteindelijke, toekomstige nieuwe instroom. Borgen van instroom van nieuwe medewerkers en het vitaal en inzetbaar houden van bestaande medewerkers zijn daarom speerpunten.