Commitment luchtvaart

De Nederlandse luchtvaart is trots op haar positie en betekenis voor de werkgelegenheid maar beschouwt deze niet als een vanzelfsprekende verworvenheid. Ook de luchtvaart kampt met de gevolgen van de internationale crisis. Daarnaast hebben het vervoer door de lucht en de werkgelegenheid in de luchtvaart te maken met internationale gebeurtenissen, zoals de vulkaanuitbarsting in IJsland in 2010.

De Nederlandse luchtvaart zet zich ervoor in om internationale gebeurtenissen en conjuncturele golven te doorstaan zonder baanverlies voor haar medewerkers. Keerzijde is wel dat in de afgelopen jaren in grote delen van de luchtvaart weinig tot geen ruimte was voor doorstroom en instroom.