Luchtvaart-werkgelegenheid nader onder de loep

In totaal ontlenen circa 85 duizend werknemers, ongeveer 1,2% van de werkzame Nederlandse beroepsbevolking, hun baan direct aan de luchtvaart (waarbij alleen de eerste twee schakels in de keten zijn gerekend), waarvan circa 59 duizend personen werkzaam zijn bij arbeidsorganisaties gevestigd op de luchthaven Schiphol. Volgens de vuistregel dat iedere 5,1 vliegtuigbewegingen overeen komen met één voltijdsbaan op de luchthaven, is het totaal aantal werknemers op Nederlandse luchthavens van nationaal belang in 2013 ruim 65 duizend. In het vliegtuigonderhoud zijn volgens een onderzoek van het College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs uit 2012 in totaal 5250 mensen werkzaam. De nieuwbouw van vliegtuigonderdelen en vliegtuigsystemen biedt in Nederland werkgelegenheid aan circa 5.000 personen.

Luchtvaart omvat alle processen in de lucht en op de grond die het mogelijk maken om passagiers, bagage en vracht te vervoeren. Hier valt ook de luchtvaartindustrie onder. Vervoer door de lucht is alleen mogelijk als alle deelprocessen in de keten zijn doorlopen en aan alle wettelijke voorschriften is voldaan. Een breed scala aan organisaties (privaat, semi-privaat en publiek) heeft daarbij één of meerdere specifieke taken uit te voeren, zowel op de grond als in de lucht.