Herkomst medewerkers luchthavens

Voor veel beroepen in de luchtvaart geldt de functionele eis om maximaal op één uur reistijd van de luchthaven woonachtig te zijn. Deze eis is vooral van toepassing voor de operationele beroepen (47,1% van de werkpopulatie) en ook voor het vliegend personeel (23,8%). Dit verklaart dan ook mede de sterke geografische concentratie van medewerkers die werkzaam op de luchthaven Schiphol rondom Amsterdam, en rondom (doorgaans steden) die via wegen of spoor snel en goed met de luchthaven verbonden zijn.

Figuur 13 arbeidsmarktanalyse sectorplan luchtvaart
Figuur 13: Woonplaats van personen die werken op de luchthaven Schiphol. Bron: Regioplan Beleidsonderzoek BV (2013)

Figuur 13 laat zien dat luchthavenmedewerkers in hoofdzaak, maar niet uitsluitend in de omgeving van de luchthaven Schiphol woonachtig zijn. Steeds vaker moeten nieuwe medewerkers ver van de luchthaven worden geworven, zoals tabel 13 verduidelijkt.

Afstand tot luchthaven Schiphol 2006200820102013
Medewerkers met woon-werkafstand 0 t/m 10 km%3,9%5,6%6,2%6,1%
Medewerkers met woon-werkafstand 10 t/m 25 km%38,0%39,1%36,6%36,3%
Medewerkers met woon-werkafstand meer dan 25 km%58,1%55,3%57,2%57,6%
Gemiddelde woon-werkafstand tot luchthaven Schipholkm23,837,738,539,4
Groei werkgelegenheid Schiphol t.o.v. voorgaande peiljaar%6,93%4,46%-7,89%7,92%
Tabel 13: woon-werkafstand werknemers op de luchthaven Schiphol 2006-2013. Bronnen: SOAB Breda en Regioplan. Bewerking: Programmabureau Luchtvaart BV.

De tabel laat tussen 2006 en 2008 een sterke toename zien in de gemiddelde woon-werkafstand van medewerkers tot de luchthaven Schiphol. In 2010 stabiliseerde de gemiddelde woon-werkafstand zich vanwege de terugval in vliegtuig­bewegingen en werkgelegenheid op de luchthaven Schiphol door de tijdelijke invoering van de vliegbelasting. Sinds 2010 is de werkgelegenheid weer toegenomen en is ook de gemiddelde woon-werkafstand gegroeid. Dit knelpunt zal groter worden als de luchtvaart zich de komende tijd verder ontwikkelt.