Indirecte betekenis luchtvaart voor werkgelegenheid

Luchtverkeer genereert niet alleen direct werkgelegenheid maar maakt ook veel werkgelegenheid in andere sectoren mogelijk. In 2010 becijferden McKinsey en de Boston Consulting Group dat het luchtverkeer op Schiphol direct 75.000 banen en € 8,3 miljard aan bbp-bijdrage genereert, maar in totaal – inclusief de indirecte werkgelegenheid – 170.000 banen en € 11,0 miljard bijdrage aan het bbp.

Figuur 3 sectorplan luchtvaart werkgelegenheid uit luchtverkeer
Figuur 3: Bijdragen 2010 BBP en werkgelegenheid uit luchtverkeer Schiphol. Bronnen: MIDT, NBTC, CBS, MHI, jaarrapporten, publieke rapporten over de economische impact van Schiphol. Bewerking: McKinsey / BCG (2011)

In de bovenstaande cijfers zijn ook de toeristische bestedingen inbegrepen van de 2,544 miljoen buitenlandse reizigers die Nederland via de lucht bereiken. In deze arbeidsmarktanalyse is alleen met de directe impact van het luchtverkeer voor de luchtvaart zelf gerekend, en is de doorwerking naar de toeristische sector en de congresindustrie achterwege gelaten. Dat geldt ook voor de indirecte en afgeleide doorwerking naar toeleveranciers en andere sectoren.

Naast werkgelegenheid uit het luchtverkeer ontstaan er in Nederland ook veel banen doordat het netwerk van luchtverbindingen kansen biedt voor Nederlandse bedrijven en buitenlandse bedrijven naar Nederland trekt. Dit type werkgelegenheid wordt “katalytische werkgelegenheid” genoemd.

Figuur 4: Totaal overzicht werkgelegenheid uit lucht verkeer
Figuur 4: Totaaloverzicht werkgelegenheid uit luchtverkeer Schiphol. Bron: MGI. Bewerking: McKinsey / BCG (2011).

De katalytische werkgelegenheid die de luchtvaart in Nederland mogelijk maakt volgt direct uit het uitzonderlijke luchtlijnennet waarover Nederland beschikt. De goede bereikbaarheid door de lucht maakt Nederland een internationaal knooppunt van mensen, goederen, geld en informatie. Hierdoor is vooral de Randstad een uitstekende uitvalsbasis voor internationale dienstverlening. Denk hierbij aan zakelijke, logistieke en financiële dienstverlening, handel, sierteelt, petrochemische industrie, de creatieve sector en de non-profitsector. Zo loopt zestig procent van de internationale handel in snijbloemen via Nederland. Ongeveer 75% van de import (ongeveer € 750 miljoen) geschiedt via de lucht. En sinds de jaren tachtig heeft de helft van de Amerikaanse en zestig procent van de Japanse multinationals mede vanwege de goede bereikbaarheid via de lucht een distributiecentrum of een Europees hoofdkantoor geopend in de omgeving van Amsterdam, zoals Nissan, Caterpillar en Microsoft. Momenteel vindt er een vergelijkbare instroom van buitenlandse bedrijven plaats, voornamelijk uit China en India. Zo heeft recentelijk Huawei haar Europese hoofdkantoor in Amsterdam gevestigd.

Meer lezen ...