Groeiverwachting luchtverkeer

Ruwweg brengen iedere vijf vliegtuigbewegingen een jaar lang één voltijds baan voort op de luchthaven. De Nederlandse overheid (h)erkent het maatschappelijk, economisch en strategisch belang van de luchtvaart. Ook op het gebied van de werkgelegenheid. Dit blijkt onder meer uit het in 2008 gesloten Alders-akkoord over de luchthaven Schiphol, de Luchtvaartnota uit 2009 geactualiseerd in 2011, en de Alders-akkoorden over Eindhoven Airport uit 2010 en Lelystad Airport uit 2012.

In de geactualiseerde Luchtvaartnota van 2011 stelt de Nederlandse overheid nieuwe groeiruimte voor Schiphol vast met als belangrijkste elementen: selectieve groei van Amsterdam Airport Schiphol (tot 510.000 vliegtuigbewegingen) en ontwikkeling van Eindhoven Airport en Lelystad Airport (met in totaal 70.000 extra vliegtuigbewegingen per jaar), waarmee de concurrentiepositie van Schiphol wordt versterkt. De Luchtvaartnota is gebaseerd op drie pijlers: concurreren, ruimte bieden en uitmuntend presteren door de luchtvaart schoner, veiliger en stiller te maken. (meer lezen)

De Notitie “Verkenning Marktontwikkelingen Luchtvaart tot 2020” van de commissie Alders in 2009 schetst de verwachte ontwikkeling van het aantal vliegtuigbewegingen op de luchthaven Schiphol tot 2020 aan de hand van drie scenario’s.

Figuur 14: groeiscenario ontwikkeling luchtverkeer Schiphol.
Figuur 14: groeiscenario ontwikkeling luchtverkeer Schiphol conform advies Alders en feitelijke ontwikkeling tot en met 2013. Bronnen: Commissie Alders en CBS. Bewerking: Programmabureau Luchtvaart.

In de scenario-analyse uit 2009 gaat de Nederlandse overheid uit van een jaarlijkse groei in het aantal vliegtuigbewegingen vanaf 2012 van van 1,0%, 1,5% en 2,0%, uitgaande van respectievelijk zwak, gemiddeld en sterk herstel van de economie.

De feitelijke groei van het aantal vliegtuigbewegingen is op dit moment 1,6%. Het valt te verwachten dat de groei van de luchthaven Schiphol verder zal toenemen wanneer de Nederlandse economie weer aantrekt. (einde meer lezen)

KADER:

MASTERPLAN SCHIPHOL: HET GROOTSTE BOUWPROJECT VAN NEDERLAND

Om de verwachte groei op de luchthaven Schiphol te kunnen accommoderen is op 11 juli 2013 het startsein gegeven voor het grootste bouwproject in Nederland op dit moment. De eerste fase van het Masterplan Schiphol betreft de overgang naar centrale security. In plaats van controles aan de gate komen er op vijf locaties centrale security-doorgangen, zodat de wachttijden voor passagiers worden verkort.

De Securitydoorgang en de winkels in Vertrekhal 1 zijn inmiddels al opnieuw ingericht.

Om de capaciteit van Schiphol uit te breiden wordt de komende jaren aan de zuidkant van de terminal een nieuwe pier gebouwd, met een capaciteit voor een miljoen reizigers per jaar.