Sectorplan luchtvaart

In het voorjaar van 2013 deed minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een oproep aan sociale partners in sectoren om te werken aan een samenhangende aanpak voor het behouden en stimuleren van de werkgelegenheid. Naar aanleiding daarvan nam de Stichting Sectorfonds Luchtvaart het initiatief en de regie op zich op tot dit Sectorplan te komen.

Nieuw aan deze aanpak is de brede opzet van het samenwerkingsverband. De luchtvaart is divers van karakter. Zij omvat naast de vliegtuig- en luchthavenoperatie sectoren als beveiliging, techniek, catering, horeca, detailhandel, logistiek, ICT en ook de overheid, met controlerende diensten als de Koninklijke Marechaussee en de Douane. Samen maken deze sectoren de luchtvaart tot wat zij is; een keten van deelprocessen. Op dezelfde manier bundelen de betrokken organisaties – vanuit verschillende sectoren – hun krachten in dit Sectorplan en committeren zij zich aan de analyse, de conclusies en de ambities.

Meer lezen over: