Werkgelegenheid en groei

De Nederlandse luchtvaart biedt anno 2013 in de eerste twee schakels van de keten direct werkgelegenheid aan 85 duizend mensen, ongeveer 1,2% van de werkzame beroepsbevolking in Nederland. Tot en met 2018 komen daar naar verwachting nog circa 7,4 duizend banen bij. Ondanks de kredietcrisis en allerlei internationale incidenten die hun weerslag hadden op het luchtverkeer, groeide de werkgelegenheid in de Nederlandse luchtvaart de afgelopen decennia harder dan het Nederlandse gemiddelde.

De basis van dat succes is de sterke internationale concurrentiepositie van Nederlandse luchtvaart. Het verder versterken van de concurrentiepositie en het verdienvermogen van de luchtvaart vormt een centraal uitgangspunt voor dit Sectorplan.