Jarenlange vacaturestops en vergrijzing

Veel bedrijven in de luchtvaart hebben door de crisis nu al jaren een vacaturestop, zoals figuur 11 laat zien.

Figuur 11: aantal vacatures per honderd banen op de luchthaven Schiphol versus Nederland. Bron: Regioplan

Het aantal vacatures ligt op de luchthaven Schiphol sinds 2008 (ruim) onder het landelijke gemiddelde, hetgeen exemplarisch is voor de gehele luchtvaart. Dat de werkgelegenheidsontwikkeling daarentegen sinds 2000 (behoudens 2008 vanwege de invoering van de vliegbelasting) juist altijd hoger lag dan het Nederlandse gemiddelde (zie ook figuur 3) laat de zeer geringe uitstroom uit de luchtvaart zien. Waar in andere sectoren een jaarlijks verloop van 5% tot 15% gebruikelijk is, ligt dat in de luchtvaart (behoudens de beveiligingsbedrijven) onder de 1%.

Onder de in deze arbeidsmarktanalyse genoemde bedrijven op de luchthaven Schiphol (exclusief de beveiligingsbedrijven en dienstverleners aan passagiers) waren er tussen 2008 en 2012 bij elkaar niet meer dan 1.331 vacatures. Gerelateerd aan de gemiddelde werkpopulatie van 40.308 werknemers over die periode komt dit neer op minder dan 0,6% nieuwe instroom per jaar. Knelpunten die hieruit voortvloeien, betreffen het vrijwel geheel verloren contact met de nieuwe generatie (potentiele) werknemers, studenten die wel een luchtvaartgerelateerde opleiding hebben doorlopen en graag in de luchtvaart willen werken maar daar geen baan kunnen krijgen, en ook een forse stijging van de gemiddelde leeftijd van de werknemers op de luchthaven, dat inmiddels vier jaar boven het landelijke gemiddelde ligt.