Begeleiding schuldhulpverlening en coaching

  • Organiseren van workshops schuldhulpverlening voor medewerkers verantwoordelijk voor het (uitvoeren van) personeelsbeleid.
  • Nulmeting: analyse van de daadwerkelijke omvang op bedrijfsniveau
  • Instellen van schuldhulpcoach(es)
  • Introductie van faciliteit schuldhulpverlening bij individuele medewerkers
  • Ontwikkelen van specifieke schuldhulpprogramma’s en preventieve programma’s voor alle medewerkers op de luchthaven.
  • Organiseren van bijeenkomsten op bedrijfsniveau.
  • Ontwikkelen en uitvoeren van nazorgtrajecten voor deelnemers in de schuldhulpverlening.

Doel

Stabiliteit in het leven van de medewerker, beter functioneren op de werkvloer, verkleinen van het risico op chantabiliteit, behoud van werk en stabiliteit op de werkvloer.