Aan het werk brengen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Bedrijven in de luchtvaartsector worden gestimuleeerd om leerwerkplaatsen ter beschikking te stellen voor deze doelgroep en hen te ondersteunen/ontzorgen bij de werving , selectie en begeleiding van deelnemers, het organiseren van een eventueel scholingstraject en het administratieve proces subsidieaanvraag.

Afhankelijk van de leerwerkplaats wordt de deelnemer begeleid om terug te keren in het arbeidsproces en onder begeleiding ervaring op te doen. Indien van toepassing volgt de deelnemer ook een leerwerk-scholingstraject om een startkwalificatie te behalen voor de arbeidsmarkt.

De processen voor uitkeringsgerechtigden en mensen uit de bijstand gaan in nauwe samenwerking met Werkgevers Servicepunt Groot Amsterdam en andere gemeentelijke instanties. Voor de arbeidsgehandicapten wordt nauw samengewerkt met de organisatie CAP100.

Doel

Voor het einde van de projectperiode (op 15 februari 2017) moeten 100 deelnemers een leerwerktraject hebben doorlopen met als resultaat werkervaring, een diploma (indien van toepassing) en goede kansen, bij voorkeur in de luchtvaartsector.