Ambitie luchtvaartsector

Met dit Sectorplan beogen wij als Nederlandse luchtvaart een gezamenlijk antwoord te geven op de uitdagingen waarvoor wij staan. Daarnaast werken wij met dit plan ook aan onze maatschappelijke opdracht: om bij te dragen aan de werkgelegenheid in Nederland, aan de individuele kwalificatie en opleidings­mogelijkheden voor werknemers en aan de mogelijkheden van jongeren om werkervaring op te doen en hen voor te lichten over beroepskeuzes. Hiermee versterken wij de positie van onze (toekomstige) werknemers en van onze sector, én leggen wij een basis voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid in Nederland.