Doorwerking (inter)nationale gebeurtenissen op vliegverkeer

Naast de kredietcrisis hebben sinds 2000 diverse (inter)nationale gebeurtenissen hun doorwerking op het luchtverkeer: de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten, de uitbraak van SARS in Azië in 2003, de invoering van de vliegtaks in Nederland in 2008 en de aswolk van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull in 2010.

Vaak gaan internationale gebeurtenissen gepaard met plotselinge vraaguitval, veelal in combinatie met sterke kostenstijgingen en kortstondige toename van de werkgelegenheid. Denk bijvoorbeeld aan de dagenlange opvang van gestrande passagiers op de luchthaven vanwege het vliegverbod door de vulkaanuitbarsting in IJsland. Het gaat hier echter niet om duurzame werkgelegenheid, omdat er geen verbetering is van het onderliggende verdienvermogen maar juist een verslechtering daarvan. Daardoor vertalen internationale gebeurtenissen zich op de langere termijn altijd naar een daling dan wel een vertraagde of stagnerende groei van de werkgelegenheid.