Certificering vakmanschap en bijscholing

De maatregel omvat drie onderdelen:

  • Aan oudere, niet-gediplomeerde medewerkers met veel werkervaring worden EVC-trajecten (erkenning verworven competenties) of portfolio-trajecten aangeboden, waardoor deze medewerkers hun reeds opgedane werkervaring en vakkennis kunnen certificeren. Het EVC/portfolio-traject geeft erkenning voor hun vakmanschap en verlaagt de drempel voor een oudere deelnemer om (opnieuw) in de klas zijn aanvullende scholing te gaan volgen. Tevens voorkomt het onnodige scholing voor de expertise die zij reeds bezitten. Het aanvullende scholingstraject wordt op maat aangeboden (reeds erkende vakken worden vrijgesteld).
  • Tweede onderdeel van de maatregel is dat deelnemers de aanvullende scholing (maatwerk) volgen middels een leerwerk-traject om hun mbo diploma te behalen.
  • Derde onderdeel hangt samen het feit dat elke deelnemer een praktijkcoach toegewezen krijgt vanuit het erkend leerbedrijf. Deze praktijkcoach is een ervaren, oudere werknemer maar van een hiërarchisch hoger niveau. Hij kan zijn meesterschap overdragen aan de deelnemer.

De zogenaamde vrije ruimte in de lesprogramma’s van de mbo-opleidingen worden benut om maatwerk te leveren en zo aan te sluiten bij de behoefte van de bedrijven. De programma’s worden hiermee ‘luchtvaartspecifiek’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gastdocenten uit het bedrijfsleven. Daarnaast gaan docenten de werkvloer op om de juiste aansluiting te vinden met de vraag van bedrijven.

Doel

Kwalificeren van medewerkers, waarderen van vakmanschap, vergroten van kennis en vaardigheden van oudere medewerkers, en hierdoor het bevorderen van doorstroommogelijkheden, zodat oudere medewerkers naar banen kunnen doorstromen die beter aansluiten bij de fysieke mogelijkheden.

In de eerste projectperiode (16 augustus 2013 t/m 15 augustus 2015): 370 medewerkers uit functies op mbo-niveau die een mbo-diploma hebben behaald.

In de tweede projectperiode (12 juni 2015 t/m 11 juni 2017): 160 medewerkers uit functies op mbo-niveau die een mbo-diploma hebben behaald.