Creëren van leerwerkbanen, zorgen voor instroom jongeren

  • Jongeren die voldoen aan de toelatingseisen van de luchthaven en het specifieke bedrijf kunnen deelnemen aan een leerwerktraject van een of twee jaar (afhankelijk van het type traject). Na voldoende resultaat komen zij in het bezit van een mbo-diploma.
  • Werving & selectie van jongeren voor een leerwerkbaan.
  • Creëren van leerwerkplaatsen bij erkende leerbedrijven in onder meer de security, in de horeca en in de vliegtuigindustrie. Na voldoende resultaat komen de betreffende jongeren in het bezit van een mbo-diploma en komen zijn doorgaans in dienst van het bedrijf waar zij de leerwerkbaan hebben doorlopen.
  • Starten van samenwerking.

Doel

Kwantitatief en kwalitatief versterken van de arbeidsmarkt door te voorzien in de actuele arbeidsvraag in de luchtvaart. Verlagen van de drempel bij luchtvaartorganisaties om leerwerkplekken beschikbaar te stellen.

In de eerste projectperiode (16 augustus 2013 t/m 15 augustus 2015) moeten er 693 nieuwe gediplomeerden instromen in de luchtvaart en in de tweede projectperiode (16 februari 2015 t/m 15 februari 2017) 257, in functies variërend van logistiek medewerker tot vliegtuigbouwer.