Deelnemers

Initiatiefnemer van het Sectorplan Luchtvaart is de Stichting Sectorfonds Luchtvaart. Het Sectorfonds vormt samen met een breed scala aan ondernemingen, werknemers- en sectororganisaties een samenwerkingsverband om het Sectorplan Luchtvaart tot uitvoering en tot resultaat te brengen.

Deelnemende luchtvaartorganisaties:

Logo Fokker logo aviapartner logo g4s logo hms logo I-SEC logo klm logo Menzies Logo PRO-CHECK Logo Pw groep logo schiphol group logo securitas logog swissport logo trigion logo verbego logo GSA Logo Bos Logistics B.V. Logo SAMCO Aircraft Maintenance B.V. Logo Koninklijke Marechaussee

Via de deelnemende luchtvaartorganisaties en hun dochterondernemingen zijn 44.988 werknemers rechtstreeks aangesloten bij het Sectorplan Luchtvaart en 5.707 werknemers indirect via branchevereniging Air Cargo Netherlands. Daarmee is ruim 64% van de traceerbare werkgelegenheid in de luchtvaart al bij de start in het Sectorplan vertegenwoordigd. (Zie Tabel 1: aantal medewerkers in de luchtvaartketen, aangesloten op dit Sectorplan) Het is de bedoeling dat alle sectoren en arbeidsorganisaties met werkgelegenheid in de luchtvaart zich op termijn bij het Sectorplan zullen aansluiten.

Sectorindeling conform regeling “Cofinanciering Sectorplannen”Aantal medewerkers luchtvaart (eerste twee schakels)Aandeel medewerkers aangesloten bij start SectorplanAandeel medewerkers op het totaal in Sectorplan
TOTAAL78.92964%100%
Metalektro en metaalnijverheid16.24856%18%
Overige industrie, energievoorziening etc.64--
Bouwnijverheid en bouwinstallatie425--
Detailhandel, niet in auto’s en motorfietsen1.9648%-
Vervoer en opslag28.92879%46%
Horeca, catering en verblijfsrecreatie17.53468%24%
Informatie en communicatie1.35087%2%
Financiële dienstverlening80128%-
Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus etc.20441%-
Facility management, reiniging etc.1.63015%-
Overig verhuur en overige zakelijke diensten5.79175%9%
Openbaar bestuur, overheidsdiensten etc.3.990--
Tabel 1: aantal medewerkers in de luchtvaartketen (eerste twee schakels), het aandeel aangesloten op dit Sectorplan (kolom 3), proportioneel aandeel binnen het totale Sectorplan Luchtvaart (kolom 4). Bronnen: Regioplan Beleidsonderzoek BV, Air Cargo Netherlands, Netherlands Aerospace Group. Bewerking: Programmabureau Luchtvaart BV.

Deelnemende werknemersorganisaties:

logo FNV logo de Unie logo cnv

Deelnemende sectororganisaties:

logo Luchtvaart College Schiphol logo Air Cargo Netherlands Logo Stichting Sectorfonds Luchtvaart