Groeiperspectief Nederlandse luchtvaart

De luchtvaart heeft in de afgelopen decennia in Nederland een werkgelegenheidsgroei doorgemaakt die (op enkele jaren na) boven het gemiddelde van Nederland ligt. Dit ondanks de kredietcrisis van 2008 en de doorwerking van allerlei internationale incidenten op het vliegverkeer. Voor de toekomst wordt verdere groei verwacht en daarvoor heeft de Nederlandse overheid in 2009 de nodige besluiten genomen. Gevolg is dat de luchtvaart naar verwachting tussen 2013 en 2018 een groei zal kennen van circa 7.400 banen.