Ontbreken allesomvattend arbeidsmarktonderzoek

De Nederlandse luchtvaart is een onderzoeksterrein voor talloze gespecialiseerde bureaus en ook voor de overheid zelf, maar er ontbreekt een allesomvattend arbeidsmarktonderzoek, eenduidig betrekking hebbend op alle sectoren die actief zijn in de luchtvaart. Onder meer als het gaat om doorstroming tussen verschillende bedrijven en sectoren binnen de luchtvaart is het daarom moeilijk om kansen en mogelijkheden te kunnen herkennen voor doorstromen en om situaties van overschotten en tekorten te herkennen.

Voor het volgen en analyseren van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ontbreekt het aan een uniforme opzet van onderzoeksgegevens en –methoden. Daarnaast blijkt dat vele datasets, waaronder UWV, CBS en andere gekende bronnen, maar beperkt van toepassing zijn op de luchtvaart door haar multisectorale samenstelling.

Andere onderzoeken (zoals de werkgelegenheidsonderzoek op Schiphol) geven in detail inzicht, maar hebben geen betrekking op de aangrenzende gemeenten waar veel luchtvaart-gerelateerde werkgelegenheid is (ongeveer evenveel als op Schiphol zelf). Bovendien is dit jaarlijkse onderzoek (sinds 1969 uitgevoerd) sinds 2012 gestopt uit bezuinigingsoverwegingen.

Het gevolg van dit alles is dat een duidelijk samenhangend inzicht ontbreekt in de arbeidsmarkt luchtvaart, waardoor effect en impactmonitoring niet danwel niet goed mogelijk zijn.

Meer lezen ...

De maatregel uit het plan van aanpak: effectmeting en analyse arbeidsmarktontwikkelingen