Veeleisende arbeidsomstandigheden

Onregelmatige diensten, zwaar fysiek werk en het steeds langer doorgaan met werken door het verschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd leiden tot zwaardere en langere fysieke, mentale en emotionele belasting van werknemers in de luchtvaart.

Specifieke omstandigheden hierbij in de luchtvaart zijn:

  • 70,9% van de medewerkers (grondpersoneel en vliegend personeel) werken ook buiten kantoortijden – behoudens oudere medewerkers die daar op verzoek van zijn vrijgesteld – waardoor met name de verstoringen van het reguliere dag/nachtritme aandacht vragen.
  •  23,8% van de medewerkers (vliegend personeel) hebben te maken met verstoringen van dag/nachtritmes vanwege tijdverschillen met bestemmingen buiten Nederland.
  • 47,1% van de medewerkers zijn actief in veelal fysiek zware, operationele beroepen, bijvoorbeeld bij de afhandeling van vracht en bagage, maar ook in beroepen waarbij staand of wandelend service wordt verleend aan passagiers.

Zonder maatregelen zal dit leiden tot productiviteitsverlies en tot uitval van medewerkers.

Meer lezen ...

De maatregel uit het plan van aanpak:  Trajecten voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid