Gebrek aan doorstroming

Veel bedrijven hebben de afgelopen jaren vanwege de crisis te maken gehad met een vacaturestop en met medewerkers-boven-formatie. Zodra er vacatures waren, hadden bovenformatieve medewerkers voorrang op de niet-boventallige medewerkers. Daarnaast werd en wordt de doorstromingsmogelijkheden beperkt doordat de luchtvaart van origine een trouwe werknemerspopulatie heeft, waardoor er – behoudens in de beveiliging – weinig verloop is.

Ondanks de sterke terugval in luchtvaart vanwege de kredietcrisis en allerlei internationale gebeurtenissen, hebben werkgevers grote ontslaggolven weten te voorkomen. Hierdoor en ook door stagnaties op de externe arbeidsmarkt, was er in de afgelopen jaren weinig tot geen uitstroom.

Voor de medewerkers heeft dit alles geleid tot een ernstige stagnatie van de doorstroommogelijkheden, en zijn de mogelijkheden van een natuurlijke en gezonde loopbaanontwikkeling ernstig beperkt.

De Maatregel uit het plan van aanpak: mobiliteit en van-werk-naar-werkprogramma’s